Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160109
N
Dielce obsahujúce PCB

Detail služby

160109
dielce obsahujúce PCB
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A O

Špecifikácie služby