Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160108
N
Dielce obsahujúce ortuť

Detail služby

160108
dielce obsahujúce ortuť
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A O

Špecifikácie služby