Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160107
N
Olejové filtre

Detail služby

160107
olejové filtre
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A O

Špecifikácie služby