Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160106
O
Staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce

Detail služby

160106
staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A O

Špecifikácie služby