Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160104
N
Staré vozidlá

Detail služby

160104
staré vozidlá
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A O

Špecifikácie služby