Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160103
O
Opotrebované pneumatiky

Detail služby

160103
opotrebované pneumatiky
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A O

Špecifikácie služby