Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
150203
O
Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02

Detail služby

150203
absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ČISTENIE A OCHRANNÉ ODEVY

Špecifikácie služby