Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
150109
O
Obaly z textilu

Detail služby

150109
obaly z textilu
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Špecifikácie služby