Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
150106
O
Zmiešané obaly

Detail služby

150106
zmiešané obaly
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Špecifikácie služby