Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
150105
O
Kompozitné obaly

Detail služby

150105
kompozitné obaly
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Špecifikácie služby