Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
150104
O
Obaly z kovu

Detail služby

150104
obaly z kovu
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Špecifikácie služby