Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
150103
O
Obaly z dreva

Detail služby

150103
obaly z dreva
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Špecifikácie služby