Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
150102
O
Obaly z plastov

Detail služby

150102
obaly z plastov
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Špecifikácie služby