Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
150101
O
Obaly z papiera a lepenky

Detail služby

150101
obaly z papiera a lepenky
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Špecifikácie služby