Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
140605
N
Kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá

Detail služby

140605
kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ, CHLADIACE LÁTKY A HNACIE MÉDIÁ PIEN A AEROSÓLOV

Špecifikácie služby