Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
140604
N
Kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá

Detail služby

140604
kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ, CHLADIACE LÁTKY A HNACIE MÉDIÁ PIEN A AEROSÓLOV

Špecifikácie služby