Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
140603
N
Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

Detail služby

140603
iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ, CHLADIACE LÁTKY A HNACIE MÉDIÁ PIEN A AEROSÓLOV

Špecifikácie služby