Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
140602
N
Iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

Detail služby

140602
iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ, CHLADIACE LÁTKY A HNACIE MÉDIÁ PIEN A AEROSÓLOV

Špecifikácie služby