Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
140601
N
Chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC

Detail služby

140601
chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ, CHLADIACE LÁTKY A HNACIE MÉDIÁ PIEN A AEROSÓLOV

Špecifikácie služby