Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
130801
N
Kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení

Detail služby

130801
kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|OLEJOVÉ ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

Špecifikácie služby