Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
130508
N
Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

Detail služby

130508
zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ODLUČOVAČOV OLEJA Z VODY

Špecifikácie služby