Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
130507
N
Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody

Detail služby

130507
voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ODLUČOVAČOV OLEJA Z VODY

Špecifikácie služby