Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
130503
N
Kaly z lapačov nečistôt

Detail služby

130503
kaly z lapačov nečistôt
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ODLUČOVAČOV OLEJA Z VODY

Špecifikácie služby