Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
130501
N
Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

Detail služby

130501
tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ODLUČOVAČOV OLEJA Z VODY

Špecifikácie služby