Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
130403
N
Odpadové oleje z prevádzky iných lodí

Detail služby

130403
odpadové oleje z prevádzky iných lodí
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADOVÉ OLEJE Z PREVÁDZKY LODÍ

Špecifikácie služby