Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
130402
N
Odpadové oleje z prístavných kanálov

Detail služby

130402
odpadové oleje z prístavných kanálov
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADOVÉ OLEJE Z PREVÁDZKY LODÍ

Špecifikácie služby