Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
130401
N
Odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby

Detail služby

130401
odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADOVÉ OLEJE Z PREVÁDZKY LODÍ

Špecifikácie služby