Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
130309
N
Biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje

Detail služby

130309
biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADOVÉ IZOLAČNÉ OLEJE A OLEJE NA PRENOS TEPLA A INÉ KVAPALINY

Špecifikácie služby