Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
130308
N
Syntetické izolačné a teplonosné oleje

Detail služby

130308
syntetické izolačné a teplonosné oleje
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADOVÉ IZOLAČNÉ OLEJE A OLEJE NA PRENOS TEPLA A INÉ KVAPALINY

Špecifikácie služby