Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
130306
N
Chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01

Detail služby

130306
chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADOVÉ IZOLAČNÉ OLEJE A OLEJE NA PRENOS TEPLA A INÉ KVAPALINY

Špecifikácie služby