Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
130301
N
Izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB

Detail služby

130301
Izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADOVÉ IZOLAČNÉ OLEJE A OLEJE NA PRENOS TEPLA A INÉ KVAPALINY

Špecifikácie služby