Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
130207
N
Biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie oleje

Detail služby

130207
biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie oleje
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADOVÉ MOTOROVÉ, PREVODOVÉ A MAZACIE OLEJE

Špecifikácie služby