Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
130205
N
Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

Detail služby

130205
nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADOVÉ MOTOROVÉ, PREVODOVÉ A MAZACIE OLEJE

Špecifikácie služby