Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
130204
N
Chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

Detail služby

130204
chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADOVÉ MOTOROVÉ, PREVODOVÉ A MAZACIE OLEJE

Špecifikácie služby