Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
120302
N
Odpady z odmasťovania parou

Detail služby

120302
odpady z odmasťovania parou
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z PROCESOV ODMASŤOVANIA VODOU A PAROU OKREM 11

Špecifikácie služby