Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
120301
N
Vodné pracie kvapaliny

Detail služby

120301
vodné pracie kvapaliny
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z PROCESOV ODMASŤOVANIA VODOU A PAROU OKREM 11

Špecifikácie služby