Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
120199
Odpady inak nešpecifikované

Detail služby

120199
odpady inak nešpecifikované
Katalóg odpadov|ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

Špecifikácie služby