Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
120121
O
Použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20

Detail služby

120121
použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

Špecifikácie služby