Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
120120
N
Použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

120120
použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

Špecifikácie služby