Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
120119
N
Biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej

Detail služby

120119
biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

Špecifikácie služby