Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
120118
N
Kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej

Detail služby

120118
kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

Špecifikácie služby