Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
120117
O
Odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16

Detail služby

120117
odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

Špecifikácie služby