Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
120116
N
Odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky

Detail služby

120116
odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

Špecifikácie služby