Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
120115
O
Kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14

Detail služby

120115
kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

Špecifikácie služby