Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
120114
N
Kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

120114
kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

Špecifikácie služby