Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
120112
N
Použité vosky a tuky

Detail služby

120112
použité vosky a tuky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

Špecifikácie služby