Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
120109
N
Rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény

Detail služby

120109
rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

Špecifikácie služby