Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
120108
N
Rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény

Detail služby

120108
rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

Špecifikácie služby