Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
120107
N
Minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov

Detail služby

120107
minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

Špecifikácie služby