Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
120106
N
Minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov

Detail služby

120106
minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

Špecifikácie služby